{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

با فرض پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپرده‌ها، نظام بانکی کشور در هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان سود به این سپرده‌ها پرداخت می‌کند. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری