• شهریه دانشگاه این افراد رایگان است

    شهریه دانشگاه این افراد رایگان است

    «تصویب قوانین برای معلولان در کشور به پُزی سیاسی تبدیل شده است»؛ این بخشی از اظهارات مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در انتقاد از وضعیت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کشور است؛ چراکه…

آخرین تیتر سه سرویس