به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین

قیمت خودروهای جک + جدول قیمت کامل (۹ بهمن ۱۴۰۱)

در جدول زیر قیمت روز انواع جک را در بازار مشاهده می‌کنید

قیمت خودروهای جک + جدول قیمت کامل (۹ بهمن ۱۴۰۱)
قیمت بازار انواع خودرو جک (بهمن ۱۴۰۱)
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
جی ۴ ۱۴۰۱ | کرمان موتور صفر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جی ۴ ۱۴۰۱ | کرمان موتور صفر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جی ۴ ۱۴۰۰ | کرمان موتور صفر ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جی ۴ ۱۳۹۹ | کرمان موتور صفر ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
S۳ اتوماتیک ۱۴۰۰ | کرمان موتور صفر ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
S۳ اتوماتیک ۱۳۹۹ | کرمان موتور صفر ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
S۳ اتوماتیک ۱۴۰۱ صفر ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
S۵ ۱۵ لیتر اتوماتیک ۱۴۰۱ | کرمان موتور صفر ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰
S۵ ۱۵ لیتر اتوماتیک ۱۴۰۰ | کرمان موتور صفر ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
S۵ ۱۵ لیتر اتوماتیک ۱۴۰۱ | کرمان موتور صفر ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
S۵ ۲۰ لیتر اتوماتیک ۱۴۰۰ | کرمان موتور صفر ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
S۵ ۲۰ لیتر اتوماتیک ۱۳۹۹ | کرمان موتور صفر ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
ارسال نظر
ارسال نظر