{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

با افزایش سن استخوان‌ها نحیف‌تر و ضعیف‌تر شده و تراکم خود را از دست می‌دهند و از همین رو با گذشت زمان آسیب‌پذیرتر می‌شو…

عناوین بیشتر