زنان ممکن است پس از بارداری به دلیل نوسانات سطح هورمون، ریزش مو را تجربه کنند. سطح پروژسترون در زنان باردار افزایش…

عناوین بیشتر