{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

نکات کلیدی که این روزها باید بلد باشید:

کرونا چند وقتی است در دنیا به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده، حالا چند روزی است که این ویروس به ایران هم…

عناوین بیشتر