کد خبر 453895

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد:

بیشترین دستمزد در ایران متعلق به کدام بخش‌هاست؟/ ناهمگنی دستمزدهای مشاغل مختلف در ایران

براساس بررسی‌های انجام شده توسط یک کارشناس اقتصادی بیشترین دستمزدها در ایران به حوزه مدیریت بخش عمومی اختصاص دارد و پرداختی‌ها در بخش‌های مختلف دارای ناهمگنی است.

اقتصادآنلاین - سیده زهرا محمودی؛ براساس بررسی‌های انجام شده توسط سجاد رجبی، کارشناس اقتصادی، در رابطه با اینکه کدام مشاغل در ایران دستمزد بیشتری می‌دهند، مدیریت بخش عمومی دارای مقام اول با پرداخت 27سنت در ازای هر یک دلار تولید یا ارائه خدمت است.

بخش سلامت و بهداشت با 22سنت و بخش ارتباطات نیز با 15سنت به ازای هر یک دلار خدمت و تولید به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

در این زمینه بخوانید

نحوه پرداخت حقوق حق التدریسی‌ها

آخرین جزییات پرداخت پاداش بازنشستگان

حقوق بازنشستگان به شاغلان می‌رسد؟

 

جالب توجه است که کمترین دستمزدها متعلق به بخش کشاورزی با یک سنت و بازیافت و ساخت و تعمیر تجهیزات حمل و نقل با دو سنت دستمزد برای هردلار تولید است.

همچنین با مقایسه این دستمزدها با 4کشور آمریکا، چین، ترکیه و عراق، ایران پس از عراق در بدترین وضعیت قرار دارد.

در کشور ترکیه، بهترین دستمزدها متعلق به بهش خدمات خانوارها و منازل است که حدود 5 برابر ایران در این بخش دستمزد پرداخته می‌شود و در باقی بخش‌ها نیز جز چند مورد، ترکیه در وضعیت بهتری نسبت به ایران قرار دارد.

در آمریکا نیز مانند ترکیه بخش خدمات خانوارها در منازل بیشترین دستمزد را به خود اختصاص می‌دهد که حدودا سه برابر ایران است. البته گفتنی است که ایران در بخش خدمات عمومی 5برابر آمریکا دستمزد می‌پردازد.

بالاترین دستمزدها در چین نیز متعلق به بخش ماهی‌گیری با 34سنت برای هر دلار تولید است و برای بخش بازیافت در این کشور هیچ دستمزدی پرداخته نمی‌شود.

کشور عراق تنها کشوری است که وضعیت بدتری نسبت به ایران دارد و دستمزدها در بخش‌های مختلف این کشور بین 7 تا 0.6 سنت برای هر دلار تولید است.

در این مقایسه ایران و ترکیه بیشترین عدم تجانس را در پرداخت دستمزد در حوزه‌های مختلف دارند و عراق کمترین عدم همگونی را داراست.

در نمودار زیر میزان دستمزد بخش‌های مختلف را در ایران مشاهده می‌کنید؛

دستمزد

بیشتر بخوانید
ارسال نظر