۰ نفر

درخواست رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:

حقوق بازنشستگان عادلانه افزایش یابد

۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۷:۳۰
کد خبر: 461730
حقوق بازنشستگان عادلانه افزایش یابد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواستار این شد که حقوق بازنشستگان متناسب با شاغلان همتراز خود از افزایش محسوس و عادلانه برخوردار شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، در نامه حمیدرضا حاجی بابایی خطاب به محمدباقر نوبخت آمده است:

«با توجه به اینکه مقرر است دولت به منظور عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها، بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از مهر ماه سال جاری نسبت به صدور احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری بر مبنای ۹۰  درصد حقوق شاغلان همتراز اقدام نمایند.

خواهشمند است موارد زیر رعایت گردد:

۱- چون احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان در مقایسه با دیگر شاغلان همتراز خود با تاخیر حداقل ۶ ماهه صادر می شود، عدالت ایجاب می کند دولت برای رعایت حال بازنشستگان، نسبت به جبران شش ماهه فروردین تا پایان شهریور به نحو مقتضی اقدام نماید.

۲- در صدور احکام به گونه ای تدبیر شود تا تمامی بازنشستگان عزیز متناسب با شاغلان همتراز خود از افزایش محسوس و عادلانه برخوردار شوند. متاسفانه در دو سال گذشته بیش از ۱۱۰ هزار نفر از جامعه هدف از دریافت هرگونه افزایشی تحت عنوان همسان سازی حقوق محروم شده و بارها مراتب اعتراض خود را نسبت به این تبعیض به نمایندگان مجلس اعلام نموده اند.

۳- پیرو نامه شماره ۲۸۰۷۴مورخ ۹۹/۵/۷ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر پیش بینی و تنظیم جدول جداگانه برای بازنشستگان غیر هیات علمی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم که به دلیل هیات امنایی بودن دانشگاهها از دایره شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستنثی شده و از آیین نامه مختص خود تبعیت می کنند. مجددا بر رعایت مفاد این نامه تاکید می گردد.

۴- همزمان با اجرایی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، با بازنگری در تبصره ۲ ذیل ماده ۷ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تمامی دستگاههای اجرایی مشمول این قانون، مکلف به اجرای « برخورداری عادلانه از امکانات دستگاههای محل خدمت بین شاغلان و بازنشستگان و مستمری بگیران» در سقف اعتبارات پیش بینی شده در بودجه باشند.

۵- با عنایت به ماده ۵۰ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر نظارت این کمیسیون بر چگونگی روند اجرای قوانین برنامه توسعه گزارش کاملی از نحوه اجرای این حکم در چهارچوب قانون بودجه سال جاری قبل از اجرا به این کمیسیون ارائه شود.»