{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 400788

معاون شهردار مشهد:

معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد گفت: اگر همه خودروها هوشمند باشد مشکل ترافیک حل نمی شود. تعریفی که از شهر هوشمند ارائه می شود روش هوشمندانه حل چالش های شهری است.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ شهریار آل شیخ، معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی گفت: موضوع شهر هوشمند چند سالی است که در کشورمان مطرح شده است. آیا ما با روش ها و تکنولوژی های شهر هوشمند میتوانیم شهر را هوشمند کنیم؟

او افزود: نظریاتی مطرح می شود که متولیان حوزه های مختلف مطالبی بیان می کنند که برای شهر هوشمند باید تک تک خانه ها را هوشمند کنیم اما این گونه نیست و ارتباط اجزا اهمیت دارد.

آل شیخ خاطر نشان شد: اگر همه خودروها هوشمند باشد مشکل ترافیک حل نمی شود. تعریفی که از شهر هوشمند ارائه می شود روش هوشمندانه حل چالش های شهری است.

معاون شهردار مشهد تصریح کرد: منابع ما محدود و اولویت ها مشخص است. روش ها و ایده هایی که در شهرهای مختلف وجود دارد با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

او افزود: کپی کردن هوشمندسازی از یک شهر به شهر دیگر امکان پذیر نیست  و با این روش الزاما هوشمندسازی رخ نمی دهد. از این رو باید با اقتضاعات روش های خودمان شهر را هوشمند کنیم.

آل شیخ با بیان اینکه آپ شهروندی مبتنی بر نوآوری استارتاپی در بسیاری از کشورهای دنیا شکل گرفته است، افزود: مجموعه ها پس از مدتی با یکدیگر پیوند خواهند خورد و توسعه شکل خواهد گرفت.

معاون شهردار مشهد با اشاره به تفاهم نامه میان شهرداری تهران و مشهد که منعقد شده، افزود: توافق میان شهرداری مشهد و تهران بر همین پایه است. چرا در هر شهری باید کارت های جداگانه برای یک خدمت مشترک داشت  و این حداقل هوشمندی است که باید با موازی کاری مقابله کرد.

او اضافه کرد: تجربه آموخته ما این است که اگر بخواهیم در بخش دولت مداخله کنیم، تنها مداخله ما ایجاد هماهنگی خواهد بود.

آل شیخ گفت: اگر بخواهیم شهرها را مدیریت کنیم نیاز به داده داریم تا در بستری قابلیت انطباق وجود داشته باشد.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری