در جریان دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران؛

رییس شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت اندیشیدن تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در دوران کرونا تاکید کرد و گفت: از…

عناوین بیشتر