{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 340067

با مجوز شورای شهر تهران:

اعضای شورای شهر تهران با ساخت و ساز در ۶۲باغ براساس مصوبه برج_باغ موافقت کردند.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ امروز در صحن علنی شورای شهر تهران موضوع استفساریه شهردار درباره مجوز ساخت در 62 باغ به صحن شورای شهر تهران آمد. 

در ابتدا محمدسالاری،رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در توضیح این استفساریه گفت: متاسفانه  بعد از ابلاغ لغو مصوبه برج باغ ها از سوی شورای شهر تهران بازهم ما شاهد تشکیل پرونده هایی از سوی مناطق ۲۲ گانه برای املاک باغی بودیم و بعضا عوارض هایی نیز از سوی مناطق اخذ شده است.پس از پیگیری  این مصوبه از سوی معاونت ابلاغ شد و اداره کل تدوین ضوابط و مقررات کل پرونده هایی را که دارای رای باغ بودند را قفل کرد.

به گفته سالاری، پس از ابلاغ مصوبه، آقای افشانی نامه ای را تحت عنوان استفساریه در راستای تبیین و تفسیر یکی از تبصره های مصوبه لغو برج باغ به شورای شهر تهران ارسال کرده بودند و از ما درباره  تعیین تکلیف پرونده هایی که قبلا عوارض را پرداخت کرده اند سوال کردند و سوال دیگر هم مربوط به آراء قضایی این پرونده ها بود.از شهرداری خواستیم تا لیست این پرونده ها را به ما ارائه دهند، اگر تعداد پروندها و مساحت و عرصه آن ها و مبالغ دریافتی قابل توجه نباشد ما شهرداری را ملزم به بازپرداخت عوارض دریافتی کنیم و هیچگونه پرونه ای صادر نشود.

سالاری اضافه کرد: ابتدا شهرداری یک لیست ۳۸ پرونده ای را به ما ارائه داد و قرار شد ما تمام این باغات را بازدید کنیم و باغاتی را که ارزش اکولوژیک، تاریخی و میراثی دارند را احصا کنیم اما در این مدت شاهد مراجعات گسترده ای از سوی مناطق بودیم و متوجه شدیم تعداد پرونده ها بیش از این ۳۸ پرونده است لذا این موضوع موجب  ایجاد ابهامات در فرایند تصمیم گیری در کمیسیون های تخصصی شورا شد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه نهایتا ما شاهد یک لیست با حدود ۴۷۳ پرونده بودیم که در این فرایند درگیر هستند اظهار کرد: در جلسات اخیر هیات رییسه شورای شهر تهران مقرر شد شهرداری تهران نسبت به ارائه لایحه ای اقدام کند، چراکه نامه ای که تحت عنوان استفساریه به شورا ارائه شده بود و ما در شورا نمیتوانیم پاسخ قانونی به صورت مصوبه به نامه ها بدهیم.

سالاری ادامه داد: نهایتا شهرداری تهران لایحه ای را به شورای شهر ارسال کرد و در این لایحه پیشنهاد جایگزین به جای تبصره قبلی مصوبه ما ارائه شد. همچنین گزارشی برای ما فرستادند که در این گزارش اعلام کردند از ۴۷۳ پرونده ۶۲ پرونده کلیه عوارض متعلقه را قبل از ۷فروردین ۹۷ که لغو برج باغ ابلاغ شده را پرداخت کردند و جمع مبالغ پرداختی ۱۷۰ میلیارد تومان است، ۷۳ پرونده نیز عوارض را بصورت علی الحساب قبل از این تاریخ پرداخت کرده اند که جمع مبالغ دریافتی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است و البته ۳۸ پرونده هم وجود دارد که درخواست تغییر نقشه داده اند. نتیجا جمع بندی ما در کمیسیون های شهرسازی و معماری، سلامت و محیط زیست و حقوقی و نظارت اینست که ساخت برای پرونده هایی که نسبت به پرداخت کامل عوارض آنهم در فرایند سیستمی صدور پروانه اقدام کرده اند بلامانع باشد و برای مابقی امکان صدور پروانه نباشد.

او توضیح داد: تاکید ما بر طی فرایند سیستمی است، چراکه ما به این نتیجه رسیدیم که تعداد قابل توجهی از پرونده ها در مناطق بدون طی مراحل قانونی و فرایند سیستمی صدور پروانه فیشی را دریافت و مبلغی را واریز کرده اند، یعنی واریزی ها در فرایند قانونی نبوده است.

سالاری درباره متن نهایی جمع بندی گفت: در ماده واحده آمده است که شهرداری تهران می تواند صرفا برای پرونده های املاکی که در چارچوب قانونی باغ شناخته شده و فرایند سیستمی صدور پروانه آن ها از طریق سامانه شهرسازی شهرداری تهران، مرحله پرداخت کامل و قطعی تمامی عوارض متعلقه مربوطه به صدور پروانه ساختمانی را طی نموده و منجر به اخذ تاییدیه سیستمی وصول عوارض از اداره درآمد مناطق حداکثر تا تاریخ ۷ فروردین ۹۷ شده است، بر اساس ضوابط و مقررات دستورالعمل ماده ۱۴ پیوست سوم طرح جامع سال ۸۶ شهر تهران اقدام نمایند. در تبصره یک نیز آمده که بدیهی است میزان بارگذاری و تعداد طبقات پرونده هایی که تمام عوارض را به شرح فوق الذکر پرداخت نموده اند صرفا باید به میزان عوارض پرداختی تا تاریخ ذکر شده باشد و شهرداری حقی به اضافه کردن سطح و سطوح و بارگذاری با دریافت عوارض مجدد ندارد.

او اضافه کرد:  در تبصره ۲ نیز آمده است که  شهرداری تهران و معاونت شهرسازی و معماری مکلف است نسبت به تشکیل کمیته فنی باغ موضوع مصوبه ابلاغی مورخ ۳ اسفند ۹۷به شورای شهر تهران ابلاغ نموده و پرونده های مذکور نیز به منظور تطبیق دقیق با ضوابط دستورالعمل ماده ۱۴  قانون زمین شهری و سایر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بررسی و با ضوابط مذکور تطبیق شود.

عضو شورای شهر تهران در پایان جمع بندی بررسی های کمیسیون های تخصصی را بدین شرح اعلام کرد: صرفا ۶۲ پرونده که قبل از ۷ فروردین ۹۷ نسبت به پرداخت تمامی عوارض در فرایند سیستمی صدور پروانه اقدام نموده اند بلا مانع باشد اما با توجه به اینکه ممکن است در گذشته نحوه ارائه نقشه ها و نحوه جانمایی مغایر ضوابط مقررات شهرسازی و معماری و ضوابط پیوست سوم طرح جامع باشد کمیته فنی باغ برای تطبیق با ضوابط و قطع احتمالی حداقل درختان تشکیل شود.

تعیین تکلیف ۶۲باغی که عوارض‌شان را قبل از لغو مصوبه برج_باغ پرداخت کرده‌اند

زهرا صدراعظم نوری،رییس کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نظر این کمیسیون را درباره استفساریه شهرداری تهران درباره چگونگی اقدام برای املاک باغاتی که نسبت به ارائه نقشه و پرداخت عوارض صدور پروانه،اقدام کرده‌اند، قرائت کرد.

او گفت: دو کمیسیون سلامت،محیط‌زیست و خدمات شهری و معماری و شهرسازی به جمع‌بندی رسیدند که مطلوب آن‌ها نیست،بنظر ما باید طبق مصوبه خانهباغ کم‌ترین بارگذاری در باغات صورت گیرد اما از آنجایی که قبل از لغو مصوبه موسوم به برجباغ، پرداخت‌هایی صورت گرفته و حق و‌حقوقی در میان است باید درباره صدور پروانه ساخت در چند باغ علی الرغم میل باطنی تصمیم‌گیری کنیم.

نوری با اشاره به ۶۲پروانه باغی که باید راجع به آن‌ها تصمیم‌گیری شود،اضافه کرد:بیش‌ترین پروانه و فراوانی باغ در منطقه ۱با ۳۷باغ است.به ترتیب در منطقه دو،۸باغ،منطقه سه،۳باغ،منطقه چهار،۷باغ،منطقه پنج،۶باغ، منطقه شش،۱باغ،منطقه هفت،۱باغ،منطقه هشت،۱باغ، منطقه ۱۱،سه باغ،منطقه بیست،۱باغ،منطقه بیست و یک،۲باغ،منطقه بیست و دو،۴طبقه و جمعا درباره۶۲باغ باید تصمیم‌گیری شو‌د.

این عضو شورای شهر تهران گفت:نظر شورای پنجم همان مصوبه‌ای است که قبل از بودجه تحت عنوان خانهباغ به تصویب رسید.اما باید این وضعیت را مدیریت کنیم، همه این۶۲باغ که به ارزش ۱۷۰میلیارد تومان هستند، قبل از لغو مصوبه برجباغ عوارضشان را به طور کامل پرداخت کردند،کارشان سیستمی بوده و از طریق سامانه انجام شده است.

نوری با اشاره به استفساریه شهردار تهران گفت: اما حدود ۲۳۹پرونده هیچکدام از شرایط مورد نظر ما را ندارند که بخواهیم مجوز بدهیم.برای مثال یا پرداختشان سیستمی نبوده و یا بعد از لغو و ابلاغ توقف ساخت و‌ساز در باغات بوده است.ما باید این موضوع را مدیریت کنیم تا هم مردم بدانند که به امورشان رسیدگی می‌شود و هم به صیانت و‌حفاظت از باغات توجه کرده باشیم.تمام این تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای ساعت‌ها کار کارشناسی بوده و همه جنبه‌ها در نظر گرفته شده است.

انتقاد به نابودی 16هکتار باغ

در ادامه ناهید خداکرمی با این استفساریه مخالفت کرده و گفت: شاهد تلاش های اعضای شورا برای دادن بهترین پاسخ به مطالبات شهروندان هستم اما ما باید در برابر تصمیمات مان پاسخگو باشیم و نباید شریک خیانت در شهر تهران که فاجعه محیط زیستی به بار می آورد و 16 هکتار از باغات پایتخت از بین می رود، بشویم.

او ادامه داد: در این تصمیم گیری منافع عامه بر خواص ترجیح داده شد و به خاطر حقوق مکتسبه ای که قضات به صاحبان باغ داده بودند این فاجعه محیط زیستی که باعث از بین رفتن 16 هکتار باغ می شود را نباید تایید کنیم زیرا باید نسبت به این رای پاسخگو باشیم. این تصمیم گیری زیان های زیادی به آینده شهر خواهد زد. بنابراین از همکارانم در شورا می خواهم به این استفساریه رای منفی دهند تا این باغات نیز مشمول قانون جدید خانه باغ شوند.

خداکرمی در جریان سخنان خود بارها به اعضای شورا تذکر داد به سخنانش توجه کنند و خطاب به رئیس شورا به شوخی گفت: برای آنکه به سخنان من توجه شود باید مانند آقای فراهانی داد بزنم یا قهر کنم؟

او با بیان اینکه ما نباید احساساتی تصمیم بگیریم و به خاطر اینکه عده ای به شهرداری پول داده اند و نباید دچار ضرر و زیان شوند باعث قطع درختان و ضرر و زیان به آینده شهر شویم، این درختان میراث آیندگان ما هستند.

شهرداری مسئول پول‌های دریافت شده از مردم بعد از ابلاغ مصوبه برج باغ است

افشین حبیب زاده، دیگر عضو شورای شهر تهران در مخالفت با نظر کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر نسبت به استفساریه شهرداری تهران درباره چگونگی اقدام برای املاک باغاتی که نسبت به ارائه نقشه و پرداخت عوارض صدور پروانه اقدام کرده اند،  گفت: از همکارانم که در اسفندماه سال گذشته با تصویب مصوبه مشهور به برج باغ ها، از صدور پروانه برای سایر باغات باقی مانده که حدود 3 هزار قطعه باغ در مساحتی بیش از هزار و ششصد هکتار است، جلوگیری کردند، تشکر می کنم . 

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران در بیان مخالفت خود با پیشنهادات کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر اظهار کرد: ابتدا باید مشخص شود که  چرا زمانی که مصوبه ما در اسفند ماه ۱۳۹۶بوده، شهرداری تهران این مصوبه را در  9  اردیبهشت 97 ابلاغ کرده است؟ این ابلاغ دیر هنگام باعث شده در همین فاصله مردم پول پرداخت کرده و بعضا نیز تسویه حساب کرده اند؟ چه کسی باید پاسخگو این مساله باشند؟ 

وی با تاکید بر اینکه در این مساله مردم مقصر نیستند و کوتاهی صورت گرفته از سوی شهرداری است، ادامه داد: چرا بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه دوباره از مردم پول گرفته اند؟ کدام مناطق و به چه دلیلی این پول گرفته شده است؟  

نائب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تصریح کرد:شهردای بنا به هردلیلی نسبت به کسانی که سیستمی پول پرداخت کرده اند، مسئول است. طبق استفساریه اکنون سه گروه پول پرداخت کرده اند. گروه اول 62 پروانه با مبلغ 170 میلیارد تومان، گروه دوم 73 پروانه با مبلغ حدودا 500 میلیارد تومان و گروه سوم 15 پرونده که 48 میلیارد تومان است. یا باید برای تمام این افراد پروانه صادر شود، و یا اگر قرار است پول گروه های دوم و سوم بازگردانده شود، شورا باید همزمان با تصویب این استفساریه، نحوه بازپرداخت پول ها  را نیز مشخص کند. درست نیست که پول مردم بعد از چند سال بازگردانده شود و آنها دو سه سالی هم برای گرفتن پول های خود تلاش کنند.

لغو مصوبه برج باغ نیز در معرض خطر است

علی اعطا در جریان بررسی استفساریه شهرداری تهران درباره مصوبه موسوم به «برج باغ» گفت: شورای پنجم واکنش به موقعی نسبت به این موضوع نشان داد و این مصوبه را لغو کرد. در واقع اقدامات کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و محیط زیست و سلامت در جهت حفظ باغات بوده و این حرف که می‌گویند مجموعه اقدامات شورا مجوز تخریب باغات را صادر می‌کند به هیچ وجه صحیح نیست.

به گفته او؛ تعدادی از صاحبان باغ‌ها پیش از لغو مصوبه «برج باغ» و لازم الاجرا شدن بند مربوط به برج باغ از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۷ پول‌هایی را پرداخت کرده‌اند که در کمیسیون و کمیته حقوقی به تفصیل بررسی شد و نتیجه این بود که این افراد دارای حقوق مکتسبه هستند، زیرا تمام مراحل قانونی را طی کرده‌اند و صرفاً باید پروانه خود را دریافت کنند و این حق مکتسبه آن هااست.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه این افراد به صورت سیستمی و براساس قانون و ضوابط عمل کرده‌اند، عنوان کرد: اگر ما در مرحله آخر صدور مجوز آنها را متوقف کنیم و به آنها اجازه ساخت و ساز ندهیم امنیت هرگونه کار اقتصادی را به خطر انداخته ایم.

اعطا اضافه کرد: اگر بین شورای شهر، شورای عالی معماری و شهرسازی و همچنین معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران توافق صورت نمی‌گرفت امکان این جایگزینی وجود نداشت و شهرداری می‌توانست با استناد به پیوست شماره سه طرح جامع به این افراد مجوز ساخت و ساز دهد و اعلام کند در صلاحیت شورای شهر نیست و در حوزه مقررات ساختمانی وضع مقرره انجام دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر افرادی که امروز باید پروانه شأن صادر شود و ما این کار را انجام ندهیم به دیوان عدالت اداری بروند، لغو مصوبه برج باغ نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد و اگر هزینه و فایده کنیم صدور مجوز برای ۶۲ پرونده منطقی‌تر است تا ما بتوانیم از یک حق بزرگ‌تر محافظت کنیم.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهر شورای شهر تهران با تاکید بر این نکته که در صورت صدور مجوز برای ساخت و ساز در بیش از ۶۲ پرونده باید نظارت کافی صورت گیرد، گفت: بسیاری از تخلفاتی که تا به امروز انجام شده ناشی از تخطی از بخشی از مصوبات بوده و باغات نیز آسیب دیده اند.

در نهایت  این استفساریه پرحاشیه با 14 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی سفید، مورد موافقت قرار گرفت و این 62 باغ می‌توانند بر اساس مصوبه قبلی شهرداری که اجازه می‌داد در 30 درصد فضای باغات، برج ساخته شود، ساخت‌وساز کنند.

ناهید خداکرمی، محمود میرلوحی، الهام فخاری و آرش میلانی با استفساریه شهرداری مخالفت کردند. 

بهاره آروین و حجت نظری در رأی‌گیری شرکت نکرده و احمد مسجدجامعی نیز در جلسه غایب بود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری