بودجه

بودجه کل کشور در ایران برنامه مالی دولت این کشور است و برای یک سال مالی توسط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین می‌شود. لایحه بودجه پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس ارائه و پس از تصویب و تایید شورای نگهبان از مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. این بودجه سه قسمت دارد: بودجه عمومی دولت شامل دو جز، بودجه شرکتهای دولتی و بانکها، بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

  • پربیننده‌ترین ها

  • اخبارداغ