ساخت و ساز

ساخت و ساز به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در رشته‌های مهندسی عمران و معماری برای آماده نمودن یک ساختمان یا تأسیسات زیربنایی اطلاق می‌شود. هزینه ساخت و ساز به ازای هر مترمربع به چندین عامل بستگی دارد که مهم‌ترین آن، زمین است.در مرتبه بعدی هزینه پروانه ساخت، مصالح، نیروی کار و مشاعات قرار می‎گیرد. هزینه پروانه ساخت در مناطق مختلف و بنا بر متراژ زمین و موقعیت آن و نیز میزان درخواست طبقات، پارکینگ و… متفاوت است که در شهرداری بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران و دیگر موارد قیمت موردنظر تهیه و تایید می‌شود که جدای از هزینه مشاعات آب، فاضلاب و… در نظر گرفته می‎شود.

  • پربیننده‌ترین ها

  • اخبارداغ