اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

قیمت آپارتمان‌های زعفرانیه تهران +جدول معاملات یک ماه گذشته

در یک ماه اخیر آپارتمان‌های زعفرانیه بین ۵٠ تا ١٢٧میلیون برای هر متر مربع معامله شده‌ است.

اقتصاد آنلاین - سیده زهرا محمودی؛ زعفرانیه یکی از محله‌های منطقه یک در شمال پایتخت است. قیمت مسکن در این محله مانند سایر محله‌های منطقه یک در سطح بالایی قرار دارد. در یک ماه اخیر قیمت مسکن برای واحدهای معامله شده بین ۵٠ تا ١٢٧میلیون تومان در هر متر مربع متغیر بوده است.

 

یک واحد آپارتمان ١۵۶متری و ١٨سال ساخت در کوچه ژاله متری ۶٠میلیون و ٩٩٩هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت مسکن برای واحدی ١٩٧متری و ٩سال ساخت در خیابان الف ۶٢میلیون و ۵٣هزار تومان در هر متر مربع بوده است.

 

قیمت آپارتمان در زعفرانیه تهران

یک واحد ١٨١متری و ١٣سال ساخت در خیابان آصف متری ٧١میلیون و ٨٢٣هزار تومان معامله شد. یک واحد ١٨٣متری در خیابان نیاز زاده نیز متری ١٢٧میلیون و ۴٨۵هزار تومان به فروش رفت که گران‌ترین آپارتمان معامله‌شده در این محله بود.

واحدی ٩٢متری و ١١سال ساخت در خیابان شهید اکبری متری ۵٣میلیون و ٩٧٨هزار تومان، آپارتمانی ١٣٨متری و ٨سال ساخت در خیابان شهید اعجاز متری ٧۴میلیون و ٩٩۶هزار تومان، واحدی ۶٠متری و ۴٠سال ساخت در خیابان نیاز زاده متری ٩٢میلیون و ٨٣٣هزار تومان و واحدی ٩۴متری و نوساز در خیابان ماکویی پور متری ١٠٣میلیون و ٧٠٣هزار تومان معامله شد.

قیمت مسکن برای یک واحد ٢۶٠متری و ٣سال ساخت در خیابان شهید میرزایی ٩۶میلیون و ١١۶هزار تومان در هر متر مربع بوده است. یک واحد آپارتمان ۶١متری و ١٢سال ساخت در کوچه ژاله متری ٧۴میلیون و ١۴٠هزار تومان به فروش رفت.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر