تغییرات مدیریتی در کارگزاری بانک رفاه

شرکت کارگزاری بانک رفاه با تغییرات مدیریتی مواجه شد و عباس کشوری جایگزین فردین آقابزرگی در پست مدیریت عاملی این شرکت شد. کشوری ، پیش از این پست هایی شامل ریاست هیات مدیره مشاور اعتباری ایران ، ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آینده سازان رفاه پردیس و مدیریت سرمایه گذاری و ریاست امور مجامع بانک رفاه را عهده دار بود.

به گزارش اقتصادآنلاین، شرکت کارگزاری بانک رفاه با تغییرات مدیریتی مواجه شد و عباس کشوری جایگزین فردین آقابزرگی در پست مدیریت عاملی این شرکت شد.

کشوری ، پیش از این پست هایی شامل ریاست هیات مدیره مشاور اعتباری ایران ، ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آینده سازان رفاه پردیس و مدیریت سرمایه گذاری و ریاست امور مجامع بانک رفاه را عهده دار بود.

بنابراین گزارش ، فردین آقا بزرگی برای ادامه فعالیت به بخش خصوصی و یک شرکت سبدگردانی رفت.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر