دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی؛

علیرضا قیطاسی گفت: بانک‌های دولتی هیچ افزایش قیمتی برای هزینه پیامکی نداشته‌اند و این هزینه حداکثر ۱۵ هزار تومان برای…

عناوین بیشتر