بانک رفاه کارگران (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۳,۳۲۶,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۵۳۹۹۱ http://www.refah-bank.ir/ [email protected] تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به میدان ونک - پلاک 2584
توضیحات
نام سمت

اسماعیل لله گانی

مدیر عامل

اسماعیل لله گانی

نایب رییس هیات مدیره

نجات امینی

عضو هیات مدیره
علی سرزعیم

 

عضو هیات مدیره

فرشید فرخ نژاد

عضو هیات مدیره

مدیران

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

صورت مالی بانک رفاه

خبر های این شرکت