کد خبر 467125
براساس اعلام بانک مرکزی؛

۶۲ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد

بانک مرکزی از فروش ۶۲ میلیارد ریال سفته و برات در خرداد ماه ۹۹ در شهر تهران خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، براساس آمار بانک مرکزی در خردادماه 99 بالغ بر 62 میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل 4.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 28.7 درصد افزایش یافت. در سه ماه اول سال 99 حدود 143 میلیارد و 500 میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 5.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

6

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در خردادماه 99 معادل 500 برگ سفته و برات به مبلغی معادل 151 میلیارد و 500 میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 67.5 و 82.1 رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب 34.5 درصد و 27.1 درصد کاهش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 22 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 33.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلـغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در خردادماه 99  به عدد 121.7 رسید. عدد شاخص مذکور در خردادماه 98 معادل 71.1 بوده است. در سه ماه اول سال 99 معادل 1600 برگ سفته و برات به مبلغی معادل 390 میلیارد و 100 میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره، متوسط شـاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 65.9 و 70.5 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 9 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 19.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در سه ماه اول سـال 99 به عدد 97.7 رسید. عدد شاخص مذکور در سه ماه اول سال 98 معادل 81.5 بوده است.

7

ارسال نظر