کد خبر 460736

بر اساس آخرین آمار ارائه شده؛

تراکنش‌های خرید کالا و خدمات بانکی کاهش یافت

سهم تعدادی خرید کالا و خدمات از کل تراکنش‌های بانکی طی تیرماه در حالی با کاهش همراه بوده که تعداد تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ، افزایش داشته و مانده‌گیری از حساب با رشد مواجه بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، شبکه پرداخت الکترونیک کارتی سه خدمت خرید کالا و خدمات، پرداخت قبض و خرید شارژ و مانده‌گیری را به جامعه ارائه می‌کند.

بر این اساس، در تیرماه سال جاری ۸۶.۹۷ درصد خدمات ارائه شده توسط شبکه شاپرک از نوع خدمت «خرید کالا و خدمات» بوده که نسبت به ماه گذشته این سهم کاهش ۰.۲۰ درصدی داشته است. همچنین خدمت «مانده‌گیری» با ۴.۸۱ درصد سهم، کمترین سهم از کل خدمات در بین خدمات ارائه شده داشته است.

از نظر ارزشی ۹۷.۶۵ درصد مبلغ خدمات ارائه شده در تیر ۹۹ مربوط به خدمت «خرید کالا و خدمات» بوده است و خدمت «مانده‌گیری» نیز به دلیل عدم اثر مالی بر مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت، سهم مبلغی صفر را دارا بوده است.

نسبت به ماه گذشته، سهم تعدادی خدمات «خرید کالا و خدمات» از کل تراکنش‌ها با کاهش همراه بوده, خدمت «پرداخت قبض و خرید شارژ» از کل تراکنش‌ها افزایش داشته و خدمت «مانده‌گیری» با افزایش مواجه بوده است. سهم تعدادی تراکنش‌های «خرید کالا و خدمات» نسبت به ماه گذشته کاهش ۰.۲۰ درصدی، «پرداخت قبض و خرید شارژ » افزایش ۰.۱۰ درصدی و سهم تعدادی تراکنش‌های مانده‌گیری افزایش ۰.۱۰ درصدی داشته است.

همچنین سهم مبلغی تراکنش‌های «خرید کالا و خدمات» نیز در تیر ماه با افزایش ۰.۰۵ درصدی همراه بوده است که میزان افزایش یافته از سهم مبلغی تراکنش‌های «پرداخت قبض و خرید شارژ» کاسته شده است.

بر این اساس همزمان با رشد ۵.۳۴ درصدی سهم تعداد تراکنش‌های «خرید کالا و خدمات» در تیر ۹۹ نسبت به تیر ۹۸، سهم مبلغی آن به میزان ۰.۴۹ درصد افزایش داشته است. تعداد تراکنش‌های «پرداخت قبض و خرید شارژ» در قیاس نقطه به نقطه با کاهش ۳.۴۹ درصدی همراه بوده است. همچنین تعداد تراکنش های مانده‌گیری نیز کاهش ۱.۸۵ درصدی را تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر