تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٨٨,٨ درصد است…

عناوین بیشتر