کد خبر 459276

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

فروش ۵هزار و ۶۲۵میلیارد تومان اوراق بدهی از خرداد امسال/ تأمین کسری بودجه تحت تأثیر کاهش استقبال نهادهای مالی

یازدهمین حراج هفتگی اوراق بدهی دولتی در حالی با فروش ۳ هزار و ۴۰ میلیارد تومانی اوراق منتشر شده به پایان رسید که ارزش کل اوراق فروش‌رفته از خرداد امسال را به ۵۲ هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان رساند. هر چند این رقم می‌تواند بخش خوبی از کسری بودجه دولت را پوشش دهد اما نکته نگران‌کننده، ادامه روند کاهشی استقبال نهادهای مالی به خرید این اوراق می‌باشد؛ مسئله‌ای که در کارایی بازار بدهی بسیار اثرگذار است.

اقتصادآنلاین - علی کریمی؛ یازدهمین مرحله از حراج‌های هفتگی اوراق بدهی دولتی برگزار شد. طبق اعلام بانک مرکزی در هفته گذشته قرار بود این هفته دو اوراق جدید جمعاً به ارزش 5 هزار میلیارد تومان منتشر شود. جدول زیر اوراق تازه منتشر شده بر اساس اطلاعیه هفته گذشته بانک مرکزی را نشان می‌دهد:

13

با این وجود به نظر می‌رسد که اوراق بدهی با نماد اراد 45 در این هفته عرضه نشد و به جای آن اوراق فروش نرفته هفته‌های گذشته مجدداً عرضه شده‌است. بر این اساس، در این مرحله در مجموع 6 هزار و 150 میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده‌است؛ به‌گونه‌ای که 4 هزار و 150 میلیارد تومان آن مربوط به اوراق فروش‌نرفته مراحل گذشته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، ارزش کل اوراق فروش رفته در این مرحله برابر با 3 هزار و 40 میلیارد تومان بوده‌است. در نتیجه با در نظر گرفتن اوراق فروش نرفته مراحل گذشته، در این مرحله 49 درصد کل اوراق عرضه‌شده به فروش رسیده‌است. نمودار زیر میزان اوراق بدهی دولتی عرضه‌شده و فروش‌رفته در یازدهمین حراج هفتگی را نشان می‌‌دهد:

14

همانگونه که مشخص است در این مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی، ارزش اوراق خریداری شده از سوی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برابر با یک هزار و 360 میلیارد تومان بوده‌است که 44 درصد کل اوراق فروش رفته در این مرحله را شامل می‌شود. همچنین 56 درصد اوراق عرضه شده به ارزش یک هزار و 680 میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شده‌است. این اولین باری است که ارزش اوراق خریداری شده از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بیش‌تر از نهادهای مالی می‌باشد.

در بررسی حراج‌های اوراق بدهی دولتی در هفته‌های گذشته به این نکته اشاره شد که طی هفته‌های اخیر، ارزش سفارشات ارائه شده از سوی نهادهای مالی نسبت به ارزش اوراق عرضه شده به شدت در حال کاهش ‌است و این نگرانی را ایجاد می‌کند که ادامه اجرای این سیاست در سایه کاهش استقبال نهادهای مالی با مخاطراتی روبرو شود. این هفته نیز با انتشار اطلاعات مربوط به یازدهمین مرحله حراج‌های هفتگی، مشاهده می‌شود که همچنان ارزش سفارشات ثبت شده از سوی نهادهای مالی نسبت به ارزش اوراق عرضه شده در حال کاهش می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که ارزش سفارشات ثبت شده از سوی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یازدهمین حراج برگزار شده برابر با 2 هزار میلیارد تومان بوده‌‌است که تنها 33 درصد ارزش کل اوراق عرضه شده می‌باشد. این در حالی است که در حراج هفته گذشته این نسبت برابر با 54 درصد بوده‌است که حاکی از ادامه روند نزولی آن است. باید توجه داشت که در حراج دوم، ارزش سفارشات ثبت شده بیش از 4.5 برابر کل اوراق عرضه شده در آن مرحله بود. نمودار زیر نسبت ارزش سفارشات ثبت شده از سوی نهادهای مالی به ارزش کل اوراق عرضه شده را به تفکیک مراحل حراج‌های هفتگی نشان می‌دهد:

15

همانگونه که مشخص است در این مرحله ارزش سفارشات ارسال‌شده از سوی نهادهای مالی در یازدهمین مرحله به کم‌ترین میزان خود طی حراج‌های برگزارشده رسیده‌است. طی هفته‌های گذشته این هشدار از سوی اقتصادآنلاین داده‌ شده‌است که ادامه روند موجود می‌توان شرایط را برای ادامه این سیاست با مشکلاتی همراه می‌سازد. به‌ویژه آنکه بازار بدهی در کشور از عمق بالایی برخوردار نیست و کاهش استقبال نهادهای مالی در این مرحله بسیار نگران‌کننده است. (در این خصوص می‌توانید گزارش هفته گذشته را اینجا بخوانید)

به طور کلی طی یازده مرحله حراج صورت گرفته، 57 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در قالب 14 اوراق با سررسیدهای مختلف از سوی خزانه‌داری عرضه شده‌است که 52 هزار و 625 میلیارد تومان آن به فروش رسیده‌است. نمودار زیر میزان عرضه اوراق بدهی دولتی و همچنین میزان فروش موافقت‌ شده (برنده) در حراج را به تفکیک مراحل انجام شده نشان می‌دهد:

16

با اعلام بانک مرکزی، دوازدهمین مرحله از حراج‌های هفتگی اوراق بدهی دولتی، هفته آینده با عرضه 5 هزار و 780 میلیارد تومان در قالب سه نماد ادامه می‌یابد که دو نماد مربوط به اوراق فروش نرفته مراحل گذشته (اراد 42 و اراد 43) و یک نماد (اراد 45) برای اولین بار عرضه می‌شود. جدول زیر مشخصات اوراق بدهی دولتی که در هفته آتی عرضه خواهد شد را نشان می‌دهد:

17

بیشتر بخوانید
ارسال نظر