بالاترین رشد نقدینگی در تاریخ اقتصاد ایران مربوط به سال ١٣۵٣ با ۵٧درصد افزایش بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، تیمور رحمانی کارشناس اقتصادی درباره وضعیت رشد نقدینگی گفت: بالاترین رشدهای نقدینگی در تاریخ اقتصادایران به این شرح است؛ سال ١٣۵٣- ۵٧درصد، سال١٣۵۴- ۴١ درصد، سال ١٣۵۵ و ١٣٨۵- ٣٩ درصد، سال ١٣۵٨ و ١٣٧۴- ٣٨ درصد، سال ١٣٧۵- ٣٧ درصد، سال ١٣٧٢- ٣۴ درصد، سال ١٣۵۶ و ١٣٩٣ -٣٢ درصد، بوده است. ما در طول دوره‌های تاریخی که داشته‌ایم متأسفانه رشدهای نقدینگی بالا را مکرر تجریبه کرده‌ایم.

حجم ویدیو: 2.55M | مدت زمان ویدیو: 00:00:57
ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها