تیمور رحمانی

توضیحات

تحصیلات

دکتری، اقتصاد، دانشگاه تهران، 1378 کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، 1371 کارشناسی، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، 1367

تالیفات

اقتصاد کلان (برای دانشجویان مدیریت و حسابداری و غیره)، تالیف، نشر برادران، 1391/04/26 بانک سوالات دروس تخصصی اقتصاد(پول و بانکداری اقتصاد بین الملل و بخش عمومی)، تالیف، انتشارات برادران، 1390/04/01 اقتصاد کلان نوین، تالیف، نشر برادران، 1389/01/15 اقتصاد کلان (دو جلد)، تالیف، نشربرادران، 1388/08/02 مجموعه سوالات چهار گزینه ای اقتصاد کلان، تالیف، نشر ترمه، 1388/01/01 اقتصاد کلان 2، تالیف، دانشگاه پیام نور، 1386/11/01 مبانی و اصول علم اقتصاد، تالیف، بوستان کتاب قم، 1386/01/01 بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر تورم، تالیف، سازمان امور مالیاتی کشور، 1383/10/01 دولت بزرگ نه، تالیف، نشر ترمه، 1382/01/01 اقتصاد کلان: نظریه ها و مسایل (900 تست با پاسخ تشریحی)، تالیف، نشر برادران، 1377/01/01 دولت بزرگ نه، تالیف، نشر ترمه، 1382/01/01

لینک‌های دیگر

صفحه رسیمی دکتر تیمور رحمانی در دانشگاه تهران

دانلود رزومه فارسی دکتر تیمور رحمانی