کد خبر 451637

تمجید استاد دانشگاه تهران از نامه ۲۵پژوهشگر مالی و اقتصادی:

مخاطرات کلان بازار سرمایه به خوبی بیان شده است/ باید میدان را براى نسل جدید اقتصاد خوانده خالى کنیم

استاد اقتصاد دانشگاه تهران درپستی در اینستاگرام خود از نامه ۲۵پژوهشگر مالی و اقتصادی تمجید کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در مورد انتشار نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در اینستاگرام خود نوشت: بسیار خشنودم از اینکه یک بار جمعى نامه نوشتند و مشخص نوشتند چه مشکلى وجود دارد و چه راه حلى وجود دارد. جمعى از جوانان خوشفکر کشور که برخى از آنها از دانشجویان سابق بنده هستند، مخاطرات اقتصاد کلان وضعیت بازار سرمایه را به خوبى و مختصر نوشتند، به مسائل حاشیه اى نپرداختند، وارد مجادلات سیاسى نشدند و در مجموع تحلیل خوبى ارائه کردند. فکر مى کنم نسل ما اقتصاد خوانده هاى ٥٠ سال به بالا باید میدان را براى این نسل جدید خالى کنیم و مطمئن باشیم از ما بهترند.

photo_2020-07-08_17-55-12

بیشتر بخوانید
ارسال نظر