{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 256553

برای تامین نظر شورای نگهبان

با تصویب مجلس، سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت بر بودجه سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین، در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۹۷، نمایندگان مجلس بندی را به تبصره ۱۲ الحاق کردند که به موجب آن، سازمان برنامه و بودجه  کشور موظف شد که در بودجه سال ۹۷ سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظارت و بودجه سال ۹۸ این سازمان را در پیوست شماره سه این قانون منظور کند.

همچنین نمایندگان مجلس بند الحاقی 3 تبصره ۷ و بند الحاقی ۵ تبصره ۱۰ را هم اصلاح کردند که به موجب آن مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور حداکثر تا پایان خرداد۹۷ کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل را شناسایی کرده و برای افزایش سهم تولید داخل آنها برنامه ریزی کند. برای اجرای این حکم دولت مکلف است مشوق های لازم موضوع ماده ۳۱ قانون حمایت از تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به صورت جمعی-خرجی برای تولید حداقل ۱۰ درصد ارزش کالاهای این بند فراهم کند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری