راه انداختن چرخ اقتصاد کار سختی است

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه دولت یازدهم، بخش خصوصی را از جمله مشاوران امین خود می داند، اظهار کرد: اگر مسیر را برای بخش خصوصی فراهم کنیم، کارهای…

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر