تحلیلی از صادق الحسینی؛ از ابرچالش‌ها به چالش‌ها

پس از یادداشت ۱+۳ ابرچالش کشور (بیکاری، محیط زیست، شرایط بین‌الملل و شکاف‌های داخلی) که اشاره کردم امکان حل این ابرچالش‌ها دیگر وجود ندارد و باید به فکر…

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر