ایران و روسیه در بیانیه ای مشترک تاکید کردند؛

روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه پس از بررسی راههای تقویت همکاریهای مشترک تهران و مسکو درعرصه های مختلف تاکید کردند که در مسیر روابط مشترک هیچ مانعی…

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر