بی‌اعتنایی بانک‌های اروپایی به رویکرد ضد برجامی ترامپ

در حالی که واشنگتن تلاش دیگری را در راستای محدود کردن ارتباطات بین ایران و آمریکا صورت داده است، بانک های اروپایی موج جدیدی از سرمایه گذاری ها در ایران را…

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر