نقش مناطق آزاد در تولید و اشتغال کشور

رئیس جمهور تاکید کرد: دولت نه تنها از حق مردم در زمینه ارتباطات، دفاع کرده است بلکه در همه زمینه‌ها دفاع می‌کند. مردم با حضور در صحنه حامی این مسیر است و…

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر

عناوین بیشتر