کد خبر 561980

اولین جلسه کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه ها برگزار شد

اولین جلسه کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای هم اندیشی در تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برگزار شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور، اولین جلسه کارگروه برنامه و بودجه کشور در راستای تکلیف محوله از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور تهیه پیشنهادات مرتبط با لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سالن یاوران بهشتی سازمان برنامه و بودجه با حضور امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور؛ معاونین و مدیران کل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور؛ روسای امور عضو کارگروه سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

در این کارگروه که برای اولین بار در ستاد بودجه بودجه کل کشور با مسئولیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور تشکیل شد، حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور و رییس کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه به بررسی و ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد منابع و مصارف، آسیب شناسی وضع موجود، انحراف از تکالیف قانونی پرداخت و افزود: نظام جدید پیشنهادی با هدف بهبود رفاه عمومی جامعه، کاهش فاصله‌های طبقاتی، افزایش تولید کالا و خدمات رقابت پذیر برای تنظیم بازار‌های داخلی و بازار‌های هدف جهانی پیشنهاد خواهد شد وهمچنین برای دست یابی به یک مدل و رسیدن به بسته‌های جدید سیاستی در حوزه اعطای یارانه‌ها اعم از نقدی و غیر نقدی و آشکار و پنهان به بررسی و آسیب شناسی روند گذشته، تجربیات کشور‌های موفق مورد بررسی قرار گرفته و همچنین با توجه به اسناد بالادستی و شرایط کنونی کشور مدل بهینه در برنامه‌های حمایتی یارانه برای ارائه در لایحه ۱۴۰۱ را به ستاد بودجه پیشنهاد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه آثار سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی را بر بخش‌های مختلف مانند شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم و میزان تولید در بخش‌های مختلف و رفاه خانوار با استناد از یک مدل برنامه ریزی مالی در این کارگروه مورد بررسی خواهد گرفت، اضافه کرد: قبل از آن که سیاست یارانه‌ای وحمایتی پیشنهاد و یا به اجرا گذاشته شود آثار و تبعات این تصمیم و سیاست را بر شاخص‌های کلان اقتصادی، تولید و زندگی مردم با دقت نظر بالا و کارشناسی در نظر گرفته می‌شود.

رییس کارگروه گروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه ستاد تدوین بودجه ۱۴۰۱ کشور، به یارانه‌های پنهان و مدیریت این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: شناسایی یارانه‌های پنهان در پرداخت و یا بازمدیریت یارانه‌های پنهان و از دیگر مباحث مورد بررسی در این کارگروه بود.

وی اضافه کرد:کلیه سیاست‌های مورد بررسی در این کارگروه براساس اولویت‌ها و نظرات هیات دولت محترم و معاونت اقتصادی رییس جمهور خواهد بود.

 حاجتی با اشاره به تاکید رییس جمهور در حل مشکلات تولید و رفاه عمومی مردم و پیگیری رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار و تثبیت شرایط اقتصادی عنوان داشت: تدوین برنامه‌ها و بودجه پیشنهادی این کارگروه برای سال ۱۴۰۱ کل کشور براساس این فرمایشات و اولویت‌ها دنبال خواهد شد.

بر اساس این گزارش، با حکم معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور بعنوان رییس کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی و عضو ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور منصوب شده بود.

 

ارسال نظر