توسعه چین
  • تمرکز بر چرخه تولید و مصرف داخلی یکی از مهم‌ترین محورهای چهاردهمین برنامه ۵ساله توسعه اقتصادی چین است.

  • طبق گزارش بیست و هشتم شاخص مراکز مالی جهان:

    طبق گزارش بیست و هشتم شاخص مراکز مالی جهان شانگ‌های به دنبال نیویورک و لندن به جمع ۳مرکز برتر مالی جهان پیوست.

عناوین بیشتر