تورم دورقمی
  • تحلیل علی سعدوندی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران؛

    کشور باید از شیوه مالیات‌گیری از کسب‌وکار به سمت شیوه مالیات بر درآمد شخصی حرکت کند. دستگاه‌های مالیات‌گیری در کشور…

عناوین بیشتر