{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
تورم

تورم نرخ افزایش سهم عمومی قیمت ها است. وقتی نرخ تورم مثبت است قیمت کالاها و خدمات مدام افزایش پیدا میکند و در نتیجه قدرت خیر کاهش میاید. مسئولیت اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است. به گونه ای که فعالیت های اقتصادی دچار اخلال نشود.

عناوین بیشتر