اقتصاد پنهان
  • براساس آمار‌های ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین ۲۵ میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک و…

  • ویروس کرونا با شیوع سریع و قدرتمند خود ابتدا بخش بهداشت و درمان را در هر منطقه‌ای تحت تاثیر قرار داد، اما مهمترین و…

  • علی عرب‌مازار تحلیل کرد:

    یکی از شاخص‌های اقتصادی برای اندازه‌گیری میزان سلامت و شفافیت اقتصادی، میزان و اندازه اقتصاد پنهان کشورها یا نسبت…

  • در یک پژوهش اقتصادی بررسی شد

    بررسی‌های یک پ‍ژوهش در زمینه اقتصاد سایه‌یی (زیرزمینی) نشان می‌دهد که احساس بار مالیاتی یکی از عومل اصلی گسترش این نوع…

عناوین بیشتر