۰ نفر
بپذیریم مشکل در حکمرانی غلط اقتصادی و تداوم تحریم است

عبدالناصر همتی گفت: بپذیریم مشکل در حکمرانی غلط اقتصادی و تداوم تحریم است و مسائل اقتصادی با دستور و وعده قابل حل نیست.

به گزارش اقتصادآنلاین  عبدالناصر همتی، رییس سابق بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشت؛ یکسال پیش ۴خرداد ۱۴۰۰، بانک مرکزی را ترک کردم. دریک سال گذشته، باکاهش فشارحداکثری و نیز افزایش شدید قیمت نفت،درآمد ارزی وصولی نفت و گاز از رقم ۷/۵میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به سه برابر، یعنی به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسید. 

قراربودبا تزریق ۳۰۰ میلیون دلارارز قیمت  دلار به ۱۵ برسد ،  از ۲۳٫۲۰۰ به ۳۰.۲۰۰ رسید. قراربود استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول خط قرمز باشد،رشد پایه پولی به ۳۱.۴٪ رسید وچاپ پول در ۱۴۰۰رکورد زد.

قراربودتورم به نیم و سپس تک رقمی شود.نرخ تورم اردیبهشت به ۳۹٪ رسید.آثار تورمی آنچه که جراحی اقتصادی نامیده اند هم خود را در آمار تورم  خرداد وتیر نشان خواهد داد. قراربود سفره مردم به تحریم وصل نشود،عملاً قوت اساسی مردم به تحریم و دلار وصل شد.

بپذیریم مشکل در حکمرانی غلط اقتصادی و تداوم تحریم است. مسائل اقتصادی با دستور و وعده قابل حل نیست.