۰ نفر
قیمت خودروهای سمند + جدول قیمت کامل (۲۸ فروردین ۱۴۰۱)

در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده می‌کنید

قیمت بازار انواع خودرو سمند (فروردین ۱۴۰۱)
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
LX EF۷ ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۵۸,۰۰۷,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۶۹,۰۴۹,۰۰۰
LX ساده ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
LX ساده ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
LX ساده ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
LX ساده ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۱۶۰,۴۳۴,۰۰۰
سورن پلاس ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما