۰ نفر
درصدی از سپرده‌ها به صورت اوراق دولتی در ترازنامه بماند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها بایستی درصدی از سپرده‌های خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود نگهداری کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس سیاستهای جدید پولی بانک مرکزی و در راستاى اقدامات احتیاطى اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازى عملیات بازار باز ، بانکها و موسسات اعتبارى موظف خواهند شد درصدی از سپرده هاى خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند.

پیشتر کارشناسان بر ضرورت الزام کلیه بانک‌ها به نگهداری درصد مشخصی از منابعشان در قالب اوراق برای استفاده بهتر از ظرفیت بازار بدهی برای پوشش کسری بودجه دولت تاکید کرده بودند.