۰ نفر
بودجه آموزش و پرورش بیشتر از بهداشت و درمان بود

سازمان برنامه‌ و‌ بودجه کشور اعلام کرد: ‏در سال ۹۷ با احتساب تنخواه، تخصیص بودجه ‎آموزش و پرورش ۱۰۷ درصد و بهداشت ودرمان ۹۸ درصد بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در توییتی اعلام کرد: ‌در سال ۹۷ با احتساب تنخواه، تخصیص بودجه ‎آموزش و پرورش ۱۰۷ درصد و بهداشت ودرمان ۹۸ درصد بوده است.

براساس این گزارش، در این توییت آمده است: برخی از ارقام تخصیص های مجدد ردیف های پایان پارسال، به اشتباه استنباط کرده اند که اهمیت آموزش و پرورش و فرهنگیان برای دولت کمتر از بخش سلامت است، این در حالی است که سال ۹۷ تخصیص بودجه بهداشت و درمان با احتساب تنخواه ۹۸ درصد اما آموزش و پرورش با احتساب تنخواه ۱۰۷ درصد بوده است.

photo_2019-04-14_06-10-20