کد خبر 440449

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی عملیاتی خواهد شد

دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران گفت: در راستای اقدامات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی در ذیل اجرای ماده ۲۷ آیین نامه نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب هیئت محترم وزیران، اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مصرح در اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی به منظور تصویب و ابلاغ نهایی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، به امضای دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران رسید.

به گزارش اقتصادآنلاین، حسین شیرزاد افزود: در ادامه این اقدام، ارجاع مکاتبات و پیگیری های لازم جهت توشیح و امضای دیگر وزیران عضو هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران شامل وزرای کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و نظام صنفی کشاورزی کشور از سوی دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد در حال انجام است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: پس از ابلاغ آیین نامه اصلاحی مذکور توسط معاون اول محترم رئیس جمهور بلافاصله دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تشکیل شد و متعاقب آن جلسات کمیسیون تخصصی دبیرخانه مذکور با درخواست وزیر محترم و با حضور نمایندگان تام الاختیار اعضای هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی به منظور بررسی و تصویب اولیه اساسنامه ها و دستورالعمل های مربوط به ساختار جدید به طور مرتب برنامه ریزی و برگزار گردیده است.

وی تصریح کرد: با توجه به تهیه اساسنامه ها و دستورالعمل های اجرایی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی، پس از امضای وزرای عضو هیئت عالی نظارت، فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی طبق برنامه ریزی انجام شده عملیاتی خواهد گردید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر