کد خبر 418728

حضور مشتاقانه مردم در انتخابات باعث تمدید مهلت شده است

رئیس ستاد انتخابات گفت: انتخابات در سراسر کشور تا ساعت ۲۲تمدید شده است؛ البته در برخی حوزه‌های انتخابیه از جمله حوزه‌های مرزی، کار اخذ رأی به پایان رسیده است بنابراین اختیار تمدید مهلت برگزاری انتخابات، به استانداران این حوزه‌های انتخابیه تفویض شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، انتخابات در سراسر کشور تا ساعت ۲۲ تمدید شده است؛ البته در برخی حوزه‌های انتخابیه از جمله حوزه‌های مرزی، کار اخذ رأی به پایان رسیده است بنابراین اختیار تمدید مهلت برگزاری انتخابات، به استانداران این حوزه‌های انتخابیه تفویض شده است.

رئیس ستاد انتخابات گفت: بر اساس قانون تا ساعت ۲۴ با نظر وزیر کشور تمدید انتخابات می‌تواند صورت گیرد.

وی تصریح کرد: آنچه گزارش شده خصوصا در استان‌های جنوبی، مردم مشتاقانه آمده‌اند و صف‌ها شکل گرفته است؛ استاندار قم نیز اعلام کرده  مردم غیور قم از غروب حضور بیشتری در انتخابات داشته‌اند لذا برای بعد از ساعت ۲۲ وزیر کشور تصمیم می‌گیرد که تمدید مهلت یا بصورت متمرکز باشد یا در اختیار استانداران قرار گیرد.

عرف پیرامون نحوه شمارش آراف گفت: پس از پایان اخذ رای، شعب تعطیل می‌شود و داخل شعبه، اعضا و ناظرین و سایر مسئولین شروع به شمارش آراء می‌کنند؛ امیدواریم تعداد قابل توجهی از حوزه‌ها شنبه تعیین تکلیف شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در انتخابات مجلس ، نتایج حوزه به حوزه اعلام می‌شود لذا هر حوزه‌ای کارش تمام شود و صورت جلسه بین هیئت اجرای و نظارتی تایید شود، نتایج مربوط به آن اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر