کد خبر 510825

اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

برای پیوستن به قشر یک درصدی ثروتمند چقدر پول نیاز است؟

دارایی مورد نیاز برای پیوستن به قشر یک درصد برتر فوق ثروتمند در کشورهای مختلف جهان بسیار متفاوت است. بالاترین ثروت مورد نیاز برای قرار گرفتن در این گروه با حدود ۸میلیون دلار، به موناکو اختصاص دارد.

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ نایت فرانک، پانزدهمین گزارش خود را در خصوص ثروت منتشر کرده که نشان می‌دهد بیماری همه‌گیر کووید-19 به نفع ثروتمندان بوده و دلیل اصلی این امر افزایش ارزش دارایی آنها بر اثر نرخ بهره پایین و بسته‌های محرک مالی بوده است.

جمعیت جهانی فوق ثروتمندان (افرادی که ارزش خالص دارایی آنها بیش از 30میلیون دلار است) در طول سال گذشته 2.4درصد رشد داشته و قوی‌ترین رشد با 12درصد متعلق به آسیا بوده است.

بنابراین با توجه به شکاف گسترده‌ و فزاینده‌ رو به رشد میان افراد فوق ثروتمند و افراد دیگر سراسر جهان، برای پیوستن به قشر یک درصدی ثروتمندان برتر به چقدر پول نیاز است؟ در صدر این لیست، موناکو قرار دارد که این کشور کوچک، تفریحگاهی برای فوق ثروتمندان به شمار می‌رود. برای پیوستن به قشر یک درصدی برتر در این کشور، به 7.9میلیون دلار ثروت نیاز است.

سوئیس که به خاطر صرف هزینه‌های هنگفت مشهور است، برای پیوستن به قشر یک درصدی ثروتمندان برتر در این کشور به 5.5میلیون دلار سرمایه نیاز است. ایالات متحده که بزرگترین جمعیت یک درصد فوق ثروتمند را دارد، برای پیوستن به این گروه در این کشور به 4.4میلیون دلار ثروت نیاز است. بر اساس آمار به دست آمده، حدود 180هزار نفر در آمریکا در سال 2020، ثروت بیش از 30میلیون دلار را در اختیار داشتند.

در مناطق دیگر به خصوص کشورهای در حال توسعه که جمعیت فوق ثروتمندان نسبتا پراکنده بوده، ثروت مورد نیاز برای پیوستن به این قشر به میزان قابل توجهی پایین‌تر است. در حالی که برای چین انتظار می‌رود در سال‌های آتی به ثروت قابل توجهی برای قرار گرفتن جزو جامعه یک درصدی نیاز باشد، میزان آن در سال 2020، 850هزار دلار بود.

هند که اخیرا شاهد رشد مداوم جمعیت فوق ثروتمند خود بوده، تنها 60هزار دلار برای پیوستن به قشر یک درصد برتر نیاز دارد. نایت فرانک پیش‌بینی می‌کند که میزان آن طی پنج سال آتی دو برابر شود.

در نمودار ارائه شده، ثروت خالص مورد نیاز برای پیوستن به قشر یک درصد فوق ثروتمند در کشورهای مختلف را مشاهده می‌کنید؛

برای پیوستن به قشر یک درصدی ثروتمند چقدر پول نیاز است؟

بیشتر بخوانید
ارسال نظر