کد خبر 443094

جدول برنامه درسی ۱۲خرداد دانش‌آموزان

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روزدوشنبه ۱۲خرداد از طریق شبکه‌‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز ‌دوشنبه 12 خرداد به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس آموزش تربیت‌بدنی دوره متوسطه 

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی  پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه ٨   

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه ٧  

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس علوم تجربی و زندگی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس هدیه های آسمانی و زندگی پایه سوم

از ساعت١٢ تا١٢:٣٠ درس ریاضی و زندگی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس ریاضی و زندگی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس ریاضی و زندگی  پایه ششم

متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس  زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها              

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس زیست‌شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی       

از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی            

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها             

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس  ریاضی و آمار ٣ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی      

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس دین و زندگی ٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تحربی        

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در خانواده -پایه ١٢- رشته مدیریت و برنامه‌ریزی امورخانواده -شاخه کاردانش 
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ استاندارد توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا -پایه١٢- رشته تولید محتوای آموزش الکترونیکی--شاخه کاردانش

از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ آزمون‌های ورزشی -پایه١٢- رشته تربیت بدنی-شاخه فنی‌وحرفه‌ای  

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۵٠ استاندارد نقشه‌کشی و معماری -پایه ١١ و١٢ - ترسیم پلان-رشته معماری داخلی-شاخه کاردانش
از ساعت ٨:۵٠ تا ٩:٢۵ برنامه‌نویس تراش CNC - پایه١٢- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۹:٢۵ تا ١٠:٠٠ عربی 2 -پایه١١ مشترک شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

بیشتر بخوانید
ارسال نظر