کد خبر 439952

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۹اردیبهشت

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز دوشنبه ۲۹اردیبهشت از طریق شبکه‌‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، از زمان تعطیلی مدارس به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، یکی از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای تداوم یادگیری، آموزش تلویزیونی بوده است.

فردا هشتادمین برنامه آموزشی از شبکه 4 و شبکه 7(آموزش) ارائه می‌شود که این آموزش‌ها توسط معلمان و دبیران آموزش و پرورش به صورت زنده در ساعت مقرر پخش می‌شود.

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه 

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی   پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی  پایه٨   

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس عربی پایه ٨  

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس علوم تجربی  پایه ٩ 

برنامه دوره ابتدایی :

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی   پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی  پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و‌نگارش  پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی  پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی    پایه ششم

متوسطه دوم : 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس زبان انگلیسی١    پایه ١٠ تمام رشته ها         

از  ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢   پایه١١ رشته علوم تجربی    

از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس حسابان١  پایه١١رشته ریاضی فیزیک            

از  ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢   پایه ١١  تمام رشته ها      

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک٣  پایه١٢ رشته  ریاضی فیزیک و علوم تجربی     

از  ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠  تمام رشته ها  

شبکه ۴ :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد  نقاشی چهره  -پایه١١-نقاشی با پاستل -رشته چهره سازی - شاخه کاردانش . 
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس کاشت گیاهان زراعی -پایه١١-دیم کاری-رشته امور زراعی  - شاخه فنی و حرفه ای
از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد  افترافکت -پایه١٢- رشته تصویرسازی و  جلوه های ویژه رایانه ای - شاخه کاردانش  

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ برنامه نویس تراش CNC  -پایه١٢-رشته ماشین ابزار  - شاخه  فنی حرفه ای .
از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ استاندارد  حسابداری تکمیلی -پایه١١- رشته حسابداری مالی - شاخه کاردانش  .
از ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠ ترسیم فنی -پایه١٠- رشته معماری نقشه کشی  -شاخه فنی و حرفه ای .
از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠  درس ریاضی و آمار٢   -پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی   

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا٣  پایه١٢-  رشته ادبیات و علوم انسانی       

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار٣   پایه١٢ -رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر