{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 436958

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز چهارشنبه ١٧اردیبهشت از طریق شبکه‌های ۴و‌‌ آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های 4 و آموزش(۷) در روز چهارشنبه ١٧ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی  پایه ٨  

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس علوم تجربی  پایه ٧ 

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس ریاضی پایه ٨ 

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و تفکر‌ پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی  

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک     

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس هندسه ١  پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک 

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس ریاضی ٢ پایه ١١  رشته علوم تجربی 

از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک  

 شبکه ۴ :

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس رنگ کاری روی چوب - پایه ١١و١٢- رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی‌وحرفه‌ای
  
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ درس پیاده‌سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب - پایه ١١  - رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٧:۵۵ تا ٨:٢٠ استاندارد گرافیک رایانه‌ای، ایجاد جلوه ویژه تصاویر -پایه١٠ و١١ - شاخه کاردانش  .

از ساعت٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس ریاضی٣ پودمان۵ -  شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش 

از ساعت ٨:۴٠ تا  ٩:٠۵ درس مبانی طراحی معماری -پایه١٢ -  رشته نقشه کشی معماری -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٩:٠۵  تا ٩:٣٠  استاندارد شهروند الکترونیک - پایه١٠ - رشته کامپیوتر - شاخه کاردانش
 
از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠   درس جغرافیا ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی 

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه ٢ پایه١٢  رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد  پایه١٠  رشته  ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری