کد خبر 435914

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی ۱۳اردیبهشت شبکه‌های ۴و ۷

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز ‌شنبه ۱۳اردیبهشت از طریق شبکه‌‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز شنبه 13 اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت‌بدنی دوره ابتدایی

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس عربی زبان قرآن پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨  

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس عربی پایه ٧ 

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ 

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ازساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی  نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته تجربی 

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمار و احتمال ١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک 

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶درس هندسه ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک 

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فیزیک ٢ پایه ١١ رشته تجربی

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس زیست شناسی ٣ پایه ١٢ تجربی 

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس تاریخ معاصر پایه ١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و تجربی 

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس طراحی گرافیک رایانه ای  - آموزش نرم افزار فتوشاپ - مبحث خودکار سازی عملیات - پایه ۱۰ - رشته کامپیوتر و گرافیک رایانه - شاخه کاردانش
از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس دانش فنی تخصصی - پایه١٢ - مبحث پدیده احتراق و سوخت های جایگزین  -رشته مکانیک  خودرو - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس نقشه‌کشی فنی رایانه ای  - پایه١٠ - ترسیم با رایانه -زمینه صنعت - شاخه های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣٠ درس آشنایی با بناهای تاریخی - پودمان ۵ - پایه ۱۰ - رشته نقشه کشی معماری - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٨:٣٠ تا٨:۵٠  درس طراحی مبلمان کودک و نوجوان - پودمان۵ - پایه ۱۰ - رشته صنایع چوب - شاخه فنی‌وحرفه‌ای
از ساعت ۵٠: ٨  تا ٩:١٠ درس منطق پایه١٠ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

از ساعت ١٠: ٩ تا ٩:٣۵ درس عربی زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

از ٩:٣۵ تا ١٠ درس فلسفه ١ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

بیشتر بخوانید
ارسال نظر