کد خبر 433277

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی ۳اردیبهشت

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز چهارشنبه ۳اردیبهشت از طریق شبکه‌‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز چهارشنبه 3 اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی  پایه ٩ .

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی   پایه۸  .

ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵درس زبان انگلیسی  پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ ریاضی   پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی :

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی    پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش  پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر  پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی   پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠  رشته  ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

ساعت١۵ درس آمادگی دفاعی  پایه١٠   تمام رشته ها 

ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی٢    پایه ١١  تمام رشته ها .

ساعت۱۶ درس فارسی٢    پایه١١ تمام رشته ها   .

ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣  پایه١٢ تمام رشته ها   

ساعت ١٧ درس  فیزیک١    پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک   .

ساعت ٢٢ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته تجربی   
  
ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی   پایه١٢ 

شبکه ۴ :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ ٢  پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی  .
 
ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی  زبان قرآن ٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی 
    
ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس فلسفه٢   پایه١٢ رشته  ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی    

ساعت٩:٣٠تا١٠درس اقتصاد  پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی .

ساعت ١٠ تا۱٠:٢۵ درس عربی،زبان قرآن٣   پایه ١٢رشته  ادبیات و علوم انسانی   

١٠:٢۵ تا ۱٠:۴۵  عربی١  - پایه ١٠-قواعد درس٣و ۴   -درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش . 

۴۵: ١٠ تا١١:١٠ درس فیزیک  - پایه ١٠ و ١١  -دما، گرما و انبساط  -  رشته های  شاخه  فنی حرفه ای و کاردانش 

١٠: ١١تا ١١:٣۵ درس کارگاه رله های قابل برنامه ریزی  - پایه١٢  -رشته الکتروتکنیک شاخه فنی حرفه ای.   

 ٣۵: ١١ تا ١٢  درس مدیریت تولید   پایه١١ - شاخه های  فنی و حرفه ای و کاردانش

بیشتر بخوانید
ارسال نظر