کد خبر 432996

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲اردیبهشت

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز سه‌شنبه ۲اردیبهشت از طریق شبکه‌‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت‌بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸ 

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ علوم تجربی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و‌ نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و‌ نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی  پایه ششم.

متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠ درس نگارش ١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها

از ساعت ١۵ درس ریاضی ١ پایه ١٠  رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت۱۵:٣٠ درس فیزیک ٢  پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ۱۶ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی 

از ساعت ۱۶:٣٠ درس دین و زندگی٢  پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

از ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه١١   رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ٢٢ درس هندسه٣   پایه١٢  رشته ریاضی فیزیک
 
از ساعت ٢٢:٣٠ درس فیزیک٣  پایه١٢ رشته علوم تجربی
 
شبکه ۴

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس ریاضی و آمار١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و  علوم و معارف اسلامی
 
از ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی  زبان قرآن ١ پایه١٠ رشته  علوم و معارف اسلامی
   
از ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس اصول عقاید١ پایه١٠  رشته  علوم و معارف اسلامی  

از ساعت ٩:٣٠تا ١٠ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس تاریخ اسلام١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی  

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱٠:۵۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی  - پایه ۱١-بازاریابی و فروش -درس مشترک رشته های شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۵۵: ١٠ تا١١:٢٠ درس آب، خاک و گیاه  -پایه١٠ - کشت و نگهداری گیاهان -رشته های زمینه کشاورزی شاخه  فنی‌وحرفه‌ای
 
از ساعت ٢٠: ١١تا ١١:۴٠ درس فناوری های نوین - پایه١١ -  از ایده تا محصول  - درس مشترک رشته های شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش .  

 از ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢  درس ارتباط موثر  پایه١٠- ارتباط کسب و کار   -رشته های زمینه خدمات- شاخه های  فنی و حرفه ای و کاردانش 

بیشتر بخوانید
ارسال نظر