{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 432663

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز دوشنبه اول اردیبهشت از طریق شبکه‌‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه 4 و شبکه آموزش(7) در روز دوشنبه اول اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کاروفناوری  پایه ٩ .

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی   پایه۸  .

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵درس ادبیات فارسی   پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ علوم تجربی   پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی :

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر   پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی   پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم.

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش  پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی  پایه ششم.

متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠درس عربی زبان قرآن٢  پایه١١  رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت١۵ درس عربی زبان قرآن٣ پایه١٢  رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت۱۵:٣٠ درس زیست شناسی ١   پایه ١٠ رشته علوم تجربی.

از ساعت۱۶ درس جغرافیای ایران  پایه۱٠ تمام رشته ها  .

از ساعت۱۶:٣٠ درس هندسه٢ پایه١١  رشته ریاضی فیزیک  

از ساعت ١٧ درس هویت اجتماعی    پایه١٢  تمام رشته ها  

از ساعت ٢٢ درس زیست شناسی٣   پایه١٢  رشته علوم تجربی
  
از  ساعت ٢٢:٣٠ درس هندسه٣   پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک 

شبکه ۴ :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت۸تا۸:٣٠درس اصول عقاید٣    پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی .
 
از ساعت۸:٣٠ تا٩ درس علوم و فنون ادبی٢  پایه١١  رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 
    
از ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ریاضی و آمار١ پایه١٠  رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی   

از ساعت٩:٣٠تا١٠درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی 

از  ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس ریاضی و آمار٢    پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی   

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵۵  مدیریت تولید - پایه ۱١-مدیریت کیفیت  -درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش . 

از  ساعت ۵۵: ١٠ تا١١:٢٠  عربی٢ -پایه١١ - شاخه های  فنی حرفه ای و کاردانش

از  ساعت ٢٠: ١١تا ١١:۴٠ ریاضی١ پایه١٠ -  حل تمرین پودمان ۴   - درس مشترک رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردانش .   

از  ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ طراحی و زبان بصری  پایه١٠- مفهوم و فیزیک رنگ  - شاخه فنی حرفه ای.  

ارسال نظر

  • پیام
    ۰ ۰

    بچه ها واقعا حوصله نشستن پای شبکه رو ندارن پشتشون باد خورده

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری