{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 430480

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز یکشنبه ۲۴فروردین از طریق شبکه‌‌های ۴و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز یکشنبه ۲۴ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:
شبکه آموزش
متوسطه دوره اول:

از ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس کار و فناوری پایه ٩
از ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸ 
از ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس علوم تجربی پایه ٧
از ساعت ٩  تا ٩:٢٢ درس عربی  پایه ٩
برنامه دوره ابتدایی:
از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم
از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم
از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی  پایه پنجم
از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم
متوسطه دوم:
از ساعت ١۴:٣٠ درس زبان انگلیسی ١ پایه ١٠ تمامی رشته‌ها
از ساعت ١۵ درس دین و زندگی ١  پایه ١٠ رشته تجربی و ریاضی
از ساعت ۱۵:٣٠ درس حسابان ۱ پایه ١١ریاضی فیزیک
از ساعت ۱۶ درس زیست شناسی۲ پایه ١١ رشته تجربی
از ساعت ۱۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته تجربی
از ساعت ١٧ درس فارسی۳ پایه ١٢ تمامی رشته‌ها
از ساعت ٢٢ تا ٢٢:٣٠ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲رشته ریاضی
از ساعت ٢٢:٣٠ تا ٢٣ درس نگارش ۳ پایه ١٢ تمامی رشته ها
شبکه ۴:
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:
از ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس ریاضی و آمار ۱ پایه دهم رشته ادبیات علوم و انسانی و علوم و معارف اسلامی
از ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم رشته  ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی زبان قرآن ۱  پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی
از ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣۵ درس دین و زندگی ۲ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی
از ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
از ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و  علوم انسانی
از ساعت ۱٠:٢۵ تا ١٠:۴۵ درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش‌ها - پایه۱۲ رشته تربیت بدنی - شاخه فنی‌و‌حرفه‌ای
از ساعت ١٠:۴۵ تا١١:١٠ درس طراحی و ساخت مبلمان اداری - پایه١١ رشته صنایع چوب  -شاخه فنی‌وحرفه‌ای
از ساعت١١:١٠ تا١١:٣۵ درس کاربرد تولید محتوا -پایه۱۲_ رشته رایانه شاخه کاردانش
از ساعت١١:٣۵ تا١٢درس دامنه و فضای میزبانی  وب -  پایه١١- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنتی -شاخه کاردانش

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری