انتشار کارت آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی +لینک

کارت شرکت در هفتمین ازمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور ابان ماه سال ۱۳۹۸ منتشر شد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر