کد خبر 470007

خزانه‌دار شورا مطرح کرد:

کسب درآمدهای شهرداری‌ ۲۵درصد کاهش یافته است

خزانه دار شورای شهر تهران، گفت: کسب درآمد در ۵ ماهه امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۸۵ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته است. کاهش ۲۵ درصدی به دلیل رکود پیش آمده در فضای کسب و کار و افزایش ۳۸ درصدی بودجه مصوب پنج دوازدهم سال جاری نسبت به سال گذشته است.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ سیدحسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران (مرداد ماه و پنج ماهه سال ۱۳۹۹)، اظهار کرد: در بخش عملکرد حساب درآمد، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی پنج ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۲هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان اقدام کند. طی این دوره پنج ماهه مبلغ ۷هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان معادل ۶۰ درصد درآمد کسب کرده است.

وی ادامه داد: طی پنج ماهه مذکور کسری عملکرد ۵هزار  و ۷۷ میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود. از کل درآمد پنج ماهه (۷ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان) معادل ۲۹ درصد آن درآمد پایدار و ۷۱ درصد آن درآمد ناپایدار است.    

خزانه دار شورای شهر تهران در بخش عملکرد هزینه ای، اعلام کرد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۱۱هزار و ۲۴۹ میلیاردتومان هزینه کنند. طی دوره مذکور مبلغ ۸ هزار  و ۴۱۳ میلیارد تومان  (۷۵ درصد) هزینه در دفاتر ثبت شده است. که از این مبلغ ۹۷ درصد آن به‌صورت پرداخت‌های نقدی است و ۳ درصد آن غیرنقدی است. در دوره گذشته (چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۹) ۷/۹۹ درصد هزینه بصورت پرداخت های نقدی و ۳ درصد آن غیرنقدی بوده است.

 رسولی درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه مرداد ماه نیز گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است، در برش عملکردی مرداد ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۲ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان  اقدام کند. در این ماه مبلغ یک هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان معادل ۸۰ درصد درآمد کسب شده است. از کل درآمد مردادماه معادل ۳۲درصد آن درآمد پایدار و ۶۸ درصد آن درآمد ناپایدار است.    

 وی همچنین تصریح‌ کرد: شهرداری تهران در مرداد ماه تا سقف ۲ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ ۲هزار  و ۷۷۶ میلیارد تومان  در مرداد ماه تقریباً معادل ۱۲۳ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است. که از این مبلغ ۹۲ درشد آن به‌صورت پرداخت های نقدی است و ۸ درصد آن غیرنقدی است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در تحلیل و ارزیابی درآمد و هزینه شهرداری‌ تهران گفت: بودجه مصوب پنج دوازدهم سال ۹۸ مبلغ ۷هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ ۶هزار و ۶۶۷ میلیارد تومان آن معادل ۸۵ درصد درآمد کسب شد و در سال ۹۹ بودجه مصوب پنج دوازدهم مبلغ ۱۲هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان است که مبلغ ۷هزار  و ۶۶۱ میلیارد تومان معادل ۶۰ درصد آن درآمد کسب شده است.

وی ادامه داد‌:  کسب درآمد، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، و از ۸۵ درصد در سال ۹۸ به ۶۰ درصد در سال جاری رسیده است. کاهش ۲۵ درصدی کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به دلیل رکود پیش آمده در فضای کسب و کار و همچنین افزایش ۳۸ درصدی بودجه مصوب پنج دوازدهم سال جاری نسبت به سال گذشته است.

رسولی تصریح‌ کرد: با توجه به شرایط کرونایی و رکود پیش آمده در فضای کسب و کار، از تلاش‌های دو حوزه معاونت شهرسازی و معماری و معاونت مالی و اقتصاد شهری که در مرداد ماه موفق به کسب ۷۰ درصد درآمد مصوب شده‌اند، قدردانی میکنم. قطعاً این میزان تحقق بودجه عمدتاً نقد در مقایسه با عملکرد دولت یکی از نقاط قوت مدیریت شهری به شمار می‌رود.

 خزانه‌دار شورای شهر تهران همچنین اظهار کرد: از کل درآمد پنج ماهه ۲۹ درصد آن درآمد پایدار و ۷۱ درصد آن درآمد ناپایدار است. در مدت مشابه سال گذشته از کل درآمد وصولی ۳۵ درصد آن از درآمد پایدار و ۶۵ درصد آن از درآمد ناپایدار حاصل شده است. کاهش شش درصدی درآمد پایدار نسبت به مدت مشابه سال قبل شاخص مهم و تامل‌برانگیزی است. از کل درآمد مردادماه ۳۲ درصد آن درآمد پایدار و ۶۸ درصد آن درآمد ناپایدار است.    

وی گفت: در گزارش ارائه شده، هزینه‌های پنج ماهه ۹۷ درصد نقدی است و از ۲۰ درصد بودجه غیرنقد فقط ۳ درصد تحقق یافته است. لذا برطرف کردن موانع موجود و عملیاتی شدن کل ۲۰ درصد منابع غیرنقد را در هفت دوازدهم سال انتظار دارم.

‌رسولی ادامه‌ داد: طبق ماده ۷۹ قانون شهرداری ها، شهردار موظف است منتهی به پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. لذا بدینوسیله درخواست دارم در گزارشات آتی شهرداری در خصوص درآمد و هزینه شهرداری، وضعیت درآمد و هزینه سازمانها و شرکتهای تابعه نیز ارائه شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر