کد خبر 463904

امروز مطرح شد:

واکنش سازمان مدیریت پسماند به نبود برنامه مشخص برای زباله‌های کرونایی

معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: طبق قانون مدیریت پسماند ویژه بر عهده تولید کننده است و در بخش زباله های پزشکی نیز مشخصا وزارت بهداشت متولی این نوع از پسماندها محسوب می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، حسین حیدریان با بیان اینکه زباله های پزشکی اعم از زباله هایی که در بیمارستان ها تولید می‌شود و زباله هایی که در منازل تولید می‌شوند، ویژگی هایی دارند که باید جزو پسماندهای ویژه تلقی شوند، گفت: طبق قانون مدیریت پسماند ویژه بر عهده تولید کننده است و در بخش زباله های پزشکی نیز مشخصا وزارت بهداشت متولی این نوع از پسماندها محسوب می‌شود.

وی در ادامه درباره صحبت های یکی از معاونین اداره محیط زیست استان تهران مبنی بر نبود برنامه مشخص برای زباله های کرونایی در شهرداری تهران گفت: ظرفیت مخزن گذاری جداگانه برای زباله های پزشکی در حال حاضر در شهرداری تهران وجود ندارد. اما از طریق محتواهای آموزشی و بر اساس پروتکل هایی که سازمان بهداشت جهانی ابلاغ کرده، به مردم آموزش داده می‌شود تا پسماندهایی که در منازل بیماران کرونایی تولید می‌شود را به صورت جداگانه ای در کیسه بسته بندی کرده و در مخازن قرار دهند.

به گفته حیدریان، در بعضی نقاط از یک رنگ خاص برای مخازن مخصوص پسماندهای کرونایی استفاده شده که تجربه چندان موفقی نبوده چون این پسماندها حتی اگر در یک رنگ جداگانه هم بسته بندی شوند ولی چون ناوگان جمع آوری جداگانه ای وجود ندارد عملا همان سرنوشت اولیه را پیدا می‌کنند.

وی افزود: در تهران چه پسماندهایی که در کیسه های جداگانه بسته بندی می‌شوند و چه آن هایی که در پسماندهای عادی قرار می‌گیرند در مرکز دفع و پردازش آرادکوه جداسازی می‌شوند و داخل سلول دفن بهداشتی با رعایت پروتکل های بهداشتی دفن می‌شوند.

معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران یادآور شد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر قانونی مدیریت پسماندها باید مشخص کند که پسماندهای حاصل از بیماری کرونا چه نوع پسماندی محسوب می‌شود؛ اگر پسماند عادی است که همین مدیریت پسماند عادی کفایت می‌کند و اگر پسماند ویژه است متولی آن را مشخص کند و اگر راهکاری ارائه دهد شهرداری تهران در کنار وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند با ایجاد زیرساخت در ابتدا و اختصاص بودجه های خاص پس از آن،در این زمینه اقدام کند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر