کد خبر 460146

در تذکرات اعضا به شهردار مطرح شد؛

انتقاد به تاخیر در ارسال تفریغ بودجه‌۹۷ و ۹۸شهرداری تهران

رییس کمیسیون برنامه و‌ بودجه گفت:باید تا پایان اردیبهشت ماه امسال تفریغ بودجه ۹۸به صحن می‌آمد و امروز تفریغ بودجه ۹۷با بیش از یکسال تاخیر به صحن شورا آمده است.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ مرتضی الویری در جریان دویست و سی و یکمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: با توجه به اینکه امروز گزارش تفریغ بودجه مطرح است.مروری بر گزارش های ارسالی تفریغ بودجه شهرداری داشتم. متاسفانه همه اینها دچار مشکل زمان بندی بودند.

او با بیان اینکه قانون شهرداری ها به صراحت می‌گوید شهرداری باید بودجه سالیانه را تا پایان دی ماه به شورای شهر بدهد ادامه داد: در مورد گزارش تفریغ بودجه نیز شهرداری باید تا پایان اردیبهشت هر سال، گزارش سال قبل را ارائه دهد. امروز تفریغ بودجه سال ۹۷ را داریم، در حالی که از نظر قانونی باید تا پایان اردیبهشت تفریغ بودجه سال ۹۸ را دریافت می‌کردیم.

الویری گفت: بنابراین در این زمینه لازم دانستم به شهرداری تذکر دهم چرا که اگر همین امروز هم گزارش را بدهند، دو ماه از زمانبندی عقب هستیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در ادامه متن تذکر را قرائت کرد: در راستای ماده ۶۷ قانون شهردای تهران، مقرر می‌دارد؛ شهرداری مکلف است تا آخر دی ماه هر سال بودجه سالیانه خود را اعلام کند و انجمن نیز باید قبل از اسفندماه هر سال آنرا تصویب کند.

او ادامه داد: همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تقدیم نماید و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید. لذا با عنایت به محدودیت زمانی جهت بررسی و تصویب تفریغ بودجه، ضروری است شهرداری تهران در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام نماید.
این خبر در حال تکمیل است...

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری