کد خبر 459859

رییس سازمان آتش نشانی شهر تهران؛

سرعت رسیدنمان به حادثه بیشتر از نرم جهانی است

رییس سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: نرم جهانی برای رسیدن به حادثه کمتر از ۶ دقیقه است اما در شهر تهران از میانگین زمان پاسخگویی جلوتر از نرم جهانی هستیم.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی، مهدی داوری رییس سازمان آتش نشانی شهر تهران در مراسم افتتاح ایستگاه ۱۳۲ سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: امروز با افزایش سرعت توسعه در دنیا مواجهیم.

وی ادامه داد: امروز تکنولوژی توسعه یافته است و از طرفی هم مشکلات شهرها از بعد ایمنی افزایش یافته است برخی از این مشکلات به واسطه عدم اقدامات صحیح و برخی هم به دلیل بی احتیاطی است.

داوری گفت: توان مقابله و کیفیت مقابله با حوادث موضوع مهمی است و تاثیرگذار بر امنیت هر شهر.امروز در سازمان آتش نشانی در سه حوزه تمهیدات مهمی اندیشیده شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران افزود: بعد اول بروزرسانی تجهیزات است که ما به هیچ عنوان هیچ انتهایی برای آن متصور نیستیم.

وی ادامه داد: بعد دیگر توسعه ایستگاه های آتش نشانی است. یکی از مهمترین شاخص ها زمان دسترسی به حوادث است و باید زمان پاسخگویی کاهش یابد.

داوری گفت: استاندارد امروز دنیا بسته به شرایط و مخاطرات متفاوت است اما نرم جهانی رسیدن کمتر از ۶ دقیقه است اما در شهر تهران از میانگین زمان پاسخگویی جلوتر از نرم جهانی هستیم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: بعد سوم ارتقا کیفیت عملکرد آتش نشانان است که به نظرم شخص بنده این بعد از دو بعد قبلی مهمتر است. آتش نشانان باید بهترین خدمات را در صحنه حوادث ارایه دهند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سه سال اخیر در هر سه بعد تلاش های بزرگی انجام گرفته است اما ما هیچ خط پایانی برای توسعه در هر سه بعد قائل نیستیم و همچنان به دنبال بهبود کیفیت هستیم.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری